Contractul cu călătorul

Anexa la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie
nr.  $Referinta din  $DataSemnare

Călătorul/reprezentantul călătorului, domnul/doamna $DateFacturare_Nume $DateFacturare_Prenume, $DateFacturare_Adresa, $DateFacturare_Localitate,  declara ca Agentia de turism Booktravel, respectiv societatea Booktraveltm SRL, titular al licentei de turism nr. 369/ 18.12.2018 si avand polita de asigurare pentru caz de insolvabilitate, seria  IF-i 3242/23.11.2021 cu termen de valabilitate pana la 14.12.2022, emisa de catre Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A, cu sediul in Calea Bazosului, nr.158A, Recas inregistrata in Registrul Comertului sub nr J35/ 2083/2009 CUI RO26169187, tel. 0356.176.088, email. office@booktravel.ro, in calitate de agenţie de turism organizatoare, i-a facut, inainte de incheierea contractului de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, informarea de mai jos si i-a transmis toate celelalte date necesare pentru incheierea contractului in deplina cunostinta de cauza, dupa cum urmeaza:
Atunci când combinatia de servicii de călătorie pusa la dispozitia dumneavoastra este un pachet in intelesul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018, veti beneficia de toate drepturile UE care se aplica pachetelor. Agenția de turism organizatoare va fi pe deplin responsabila pentru executarea corespunzatoare a pachetului in ansamblu. In plus, conform legislatiei, societatea detine protectie pentru a va rambursa sumele încasate de aceasta de la dvs si, in cazul in care transportul este inclus in pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastra in cazul in care devine insolventă. 
Organizatorul acestui pachet de servicii este Booktraveltm SRL, cu sediul in Calea Bazosului, nr.158A, Recas inregistrata in Registrul Comertului sub nr J35/ 2083/2009 CUI RO26169187, tel. 0356.176.088, email. office@booktravel.ro, prin Booktravel, Agenție de turism organizatoare, titulara a licentei de turism nr. 369/ 18.12.2018 si avand polita de asigurare pentru caz de insolvabilitate, seria  IF-i 3242/23.11.2021 cu termen de valabilitate pana la 14.12.2022, emisa de catre Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A, cu sediul in Str. Emil Garleanu, nr. 11, Bl. A8, Sc.2, ap. 49, Sector 3, Bucuresti,  Tel: 021/ 3217428, e-mail:office@gerroma.ro.
Drepturi principale in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018
-călătorii primesc toate informatiile esentiale privind pachetul anterior incheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie. 
- exista intotdeauna cel putin un comerciant care raspunde pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse in contract. 
- călătorilor li se pune la dispozitie un numar de telefon de urgenta sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legatura cu agentia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.
- călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, in urma unei instiintari efectuate in mod rezonabil si eventual a platii unor costuri suplimentare 
- pretul pachetului poate fi marit numai daca cresc costurile specifice (de exemplu, preturile carburantilor) si daca acest lucru este prevazut in mod expres in contract, si in orice caz nu mai tarziu de 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care cresterea pretului este mai mare de 8% din pretul pachetului, călătorul poate inceta contractul. In cazul in care agentia de turism organizatoare isi rezerva dreptul de a creste pretul, călătorul are dreptul la o reducere de pret daca apare o scadere a costurilor relevante.
- călătorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare si pot obtine rambursarea completa a oricaror plati in cazul in care oricare dintre elementele esentiale ale pachetului, altul decat pretul, s-a modificat in mod semnificativ. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, comerciantul raspunzator de pachet anuleaza pachetul, călătorii au dreptul la rambursare si, dupa caz, la o despagubire.
- călătorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare, inainte de inceperea executarii pachetului, in circumstante exceptionale, de exemplu in cazul unor probleme grave de securitate la destinatie care sunt susceptibile de a afecta pachetul in plus, călătorii au posibilitatea de a inceta contractul in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului, in schimbul achitarii unei penalitati de incetare adecvate si justificabile.
- in cazul in care, dupa inceperea executarii pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzatoare, fara a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare, in cazul in care serviciile nu sunt executate in conformitate cu contractul si acest fapt afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar agentia de turism organizatoare nu remediaza problema, călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a pretului si/sau la plata unor despagubiri pentru daune in cazul in care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate in mod necorespunzator.
- agentia de turism organizatoare trebuie sa ofere asistenta in cazul in care călătorul se afla in dificultate.
- in cazul in care agentia de turism organizatoare intra in insolventa, platile vor fi rambursate. In cazul in care agentia de turism organizatoare intra in insolventa dupa inceperea executarii pachetului, iar transportul este inclus in pachet, repatrierea călătorilor este garantata. Agentia de turism organizatoare Booktravel are licenta de turism nr. 369/ 18.12.2018 si polita de asigurare pentru caz de insolvabilitate, seria  IF-i 3242/23.11.2021 cu termen de valabilitate pana la 14.12.2022, emisa de catre Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A, cu sediul in Str. Emil Garleanu, nr. 11, Bl. A8, Sc.2, ap. 49, Sector 3, Bucuresti,  Tel: 021/ 3217428, e-mail:office@gerroma.ro. Documentele sunt afisate si pe pagina web a agentiei de turism Booktravel (www.booktravel.ro). Călătorii pot contacta aceasta entitate sau, dupa caz, autoritatea competenta - Ministerul Turismului - Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93, e-mail: registratura@mturism.ro, in cazul in care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolventei agentiei de turism organizatoare.
In sensul prezentului formular prin agentie de turism organizatoare se intelege agentia de turism organizatoare stabilita pe teritoriul Romaniei sau agentia de turism intermediara stabilita pe teritoriul Romaniei, care cumpara in mod direct pachete de la o agentie de turism organizatoare care nu este stabilita in Romania, dupa caz, conform art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018. In cazul prevederilor referitoare la insolventa, agentia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din Romania, dupa caz. Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 este accesibila pe site-ul web: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233 

De asemenea, călătorul a primit de la Agentia de turism organizatoare si urmatoarele informatii:

a) Principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie:
- destinatia (destinatiile) călătoriei, itinerariul si perioadele sejurului, cu datele corespunzatoare si, in cazul in care cazarea este inclusa, numarul de nopti incluse, mijloacele de transport, caracteristicile si categoriile acestora, locurile, datele si orele de plecare si de intoarcere, duratele si locurile opririlor intermediare si ale legaturilor de transport. In cazul in care nu este inca stabilita ora exacta, agentia de turism organizatoare informeaza călătorul cu privire la ora aproximativa de plecare si de intoarcere
- locatia, principalele caracteristici si, dupa caz, categoria turistica a unitatilor de cazare conform normelor din tara de destinatie
- serviciile de masa oferite
- vizitele, excursiile sau alte servicii incluse in pretul total convenit al pachetului
- daca nu este clar din context, faptul ca oricare dintre serviciile de călătorie vor fi furnizate călătorului ca parte a unui grup si, in acest caz, in masura posibilului, dimensiunea aproximativa a grupului
- daca posibilitatea călătorului de a beneficia de alte servicii de călătorie depinde de comunicarea orala efectiva, limba in care vor fi furnizate serviciile respective 
- situatia in care călătoria sau vacanta este adaptata in general pentru persoanele cu mobilitate redusa si, la cererea călătorului, informatii precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacantei, luand in considerare nevoile călătorului
- numarul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet sa poata fi executate si termenul prevazut la art. 13 alin. (5) lit. e) din OG nr. 2/2018 inainte de inceperea executarii pachetului pana la care este posibila incetarea contractului, daca nu se intruneste acest numar;
Toate aceste detalii se pot regasi in detaliile pachetului comercializat, in contract, in programul detaliat sau orice alta anexa aferenta produsului comercializat. 
b) Pretul total al pachetului de servicii de călătorie este de {TotalValue} iar avansul este de {AdvancedPaidValue}
c) Conditii si modalitatile de plata.
Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului de servicii de călătorie, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, in rezumatul contractului sau in anexa aferenta produsului comercializat. Daca acestea nu sunt specificate expres, se vor aplica conditiile standard. 
In conditii standard, Călătorul are obligatia sa achite 30% din pretul total al pachetului de servicii in termen de 24 de ore de la incheierea prezentului contract, iar restul sumei trebuie achitata pana cel tarziu cu 21 de zile inainte de plecarea in călătoria turistica/inceperea programului de călătorie. Daca prezentul contract este incheiat cu mai putin de 21 zile, pretul total va fi achitat integral la data semnarii contractului. Acestea sunt conditiile standard insa vor fi inlocuite de cele communicate mai sus, intotdeauna aplicandu-se conditiile cele mai restrictive.
Nerespectarea de catre călător a termenelor de plata dă dreptul Agentiei de turism organizatoare sa rezilieze contractul fara notificare in prealabil si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.
d) Informatii generale despre cerintele legate de pasaport si vize, inclusiv termenele aproximative de obtinere a vizelor si informatii referitoare la formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie.
e) Informatii privind posibilitatea călătorului de a inceta contractul oricand inainte de inceperea executarii pachetului, cu plata unei penalitati de incetare corespunzatoare sau, dupa caz, a penalitatilor de incetare standardizate solicitate de agentia de turism organizatoare.
f) Informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre călător sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces.
Prezenta anexa face parte integranta din contract.

Semnatura călător / reprezentant călător
$DateFacturare_Nume $DateFacturare_Prenume

Data
$DataSemnare
Anexa la contractul cadru de comercializare a pachetelor de servicii de servicii de călătorie nr. $Referinta din data de  $DataSemnare

DECLARATIE PRIVIND CONSIMTAMANTUL ACORDAT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SCOP DE MARKETING

Călătorul, $DateFacturare_Nume $DateFacturare_Prenume isi exprima consimtamantul pentru prelucrarea de catre Agentia de turism organizatoare, de catre partenerii acesteia, respectiv societatea Booktraveltm SRL, cu sediul in Calea Bazosului, nr.158A, Recas inregistrata in Registrul Comertului sub nr J35/ 2083/2009, CUI RO26169187 titular al licentei de turism nr. 369/ 18.12.2018, a datelor sale cu caracter personal furnizate prin intermediul sau in legatura cu executarea obiectului contractului, respectiv nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa de corespondenta, in scop de marketing.
Booktraveltm SRL, informeaza călătorul cu privire la faptul ca prelucrarea datelor sale cu caracter personal, se realizeaza in scopul rezervarii serviciilor contractate. Sursa din care provin datele cu caracter personal este contractul cadru incheiat cu Agentia, sau informatiile furnizate Agentiei in legatura cu executarea contractului.
Astfel, in anumite situatii, datele cu caracter personal ale călătorului vor fi utilizate cu scopul transmiterii unor mesaje de marketing, oferte, stiri, informari, viitoare campanii, invitatii la diverse evenimente, sau cu scopul realizarii unor sondaje de opinie.
Călătorul isi poate retrage oricand consimtamantul acordat, prin adresarea unei cereri Agentiei de turism organizatoare, respectiv societatea Booktraveltm SRL.
Executarea contractului cadru nu este conditionata in niciun fel de semnarea prezentei declaratii de consimtamant, valabilitatea contractului nefiind afectata in situatia in care călătorul nu isi exprima consimtamantul, doar in cazul in care pentru efectuarea rezervarii nu sunt necesare date cu caracter personal.
□  Imi exprim consimtamantul         
□  Nu imi exprim consimtamantul

Semnatura călător/ reprezentant călător
$DateFacturare_Nume $DateFacturare_Prenume 

Data
$DataSemnare


CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CĂLĂTORIE
$Referinta  / din data de  $DataSemnare

I. Partile contractante
Societatea Booktraveltm SRL., cu sediul in Calea Bazosului, nr.158A, Recas, inregistrata in Registrul Comertului sub nr J35/ 2083/2009, CUI RO26169187 cont bancar RO43RNCB0255121526880001- LEI deschis la Banca BCR  tel. 0356.176.088, email office@booktravel.ro, prin Booktravel, Agentie de turism organizatoare, titulara a licentei de turism nr. 369/ 18.12.2018 si avand polita de asigurare pentru caz de insolvabilitate, seria  IF-i 3242/23.11.2021 cu termen de valabilitate pana la 14.12.2022, emisa de catre Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A, denumita in continuare Agentia/ Agentia organizatoare/ Agentia de turism organizatoare/ Organizatorul
si 
Călătorul/reprezentantul călătorului, domnul/doamna $DateFacturare_Nume $DateFacturare_Prenume denumit in continuare Călător, au convenit la incheierea prezentului contract.

II. Obiectul contractului
2.1. Il constituie vanzarea de catre Agentia de turism organizatoare a pachetului de servicii de călătorie compus din mai multe servicii de călătorie inscrise in rezumatul prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si călătorie.
2.2.Rezumatul contractului:

Tip serviciu
$NumeHotel $SteleHotel
$DestinatieHotel
$ServiciiIncluse

$NumeCircuit
$DestinatieCircuit

Numar călători
$Turisti

Valoare contract $PretTotal

Limba vorbita la destinatie: Engleza si/ sau limba oficiala. Serviciile extra, care nu fac parte din acest contract, se vor rezerva local in limba oficiala a destinatiei. 
Rezervare individuala/ Grup Aceasta rezervare nu face parte dintr-un grup. Numarul minim pentru ca serviciile rezervate sa fie realizate este egal cu numarul Calatorilor din acest contract. 
Persoane cu mobilitatea redusa: Conditiile de rezervare nu sunt adaptate pentru persoane cu mobilitate redusa.
Termeni specifici de plata si anulare / Observatii:
Conditii plata:
$TransePlata

Conditii anulare:
$ConditiiAnulare

In caz de anulare, serviciile rezervate sunt nerambursabile.

Valabilitatea contractului
Contractul intra in valabilitate prin semnarea lui de catre Calator sau prin plata avasului/ sumei integrale de catre Calator. Prin plata facturilor emise in virtutea acestui contract, Calatorul este de acord cu toti termenii prezentului contract, inclusiv anexe si informari precontractuale. 

2.3 In momenul incheierii contractului, călătorii au posibilitatea de a alege sa incheie si asigurarea facultativa (medicala, storno sau travel) care sa acopere costurile incetarii contractului din proprie initiativa sau costurile de asistenta medicala, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, boala sau deces. Acestia isi manifesta urmatoarele optiuni, prin semnatura.
NU doresc sa inchei asigurari pentru acest pachet de servicii
Semnatura $DateFacturare_Nume $DateFacturare_Prenume :__________________________________

DORESC sa inchei asigurare
□ storno □ medicala □ travel
Prin alegerea unei sau mai multe asigurari, declar ca am fost informat corect si complet asupra conditiilor de asigurare!
Semnatura $DateFacturare_Nume $DateFacturare_Prenume :__________________________________

III. Pretul si modalitatile de plata
3.1 Pretul total al pachetului de servicii de călătorie descrise mai sus este de $PretTotal. 
Transele de plata:
$TransePlata

3.2. Standard, pretul contractului va fi exprimat in Euro iar platile se pot face atat in Euro cat si in lei. La solicitarea Calatorului, pretul contractul se poate modifica in Lei. Platile se pot face intr-o singura moneda, aleasa de Calator si specificata pe factura de avans. 
3.3 Pretul contractului se compune din costul servicilor de calatorie efective, comisionul agentiei, taxa de rezervare (50 euro/persoana cu varsta mai mare de 2 ani) si include toate taxele, comisioanele, tarifele, cu exceptia costurilor care nu pot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi, spre exemplu, penalitati de incetare, care urmeaza sa fie stabilite atunci cand este cazul pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului contract, a anexelor aferente si a legislatiei aplicabile. De asemenea, tariful nu include pretul asigurarilor, excursiilor optionale, taxelor de statiune si a celor de traversare cu ferry-boat-ul, doar in cazul in care in programele anexa sau continutul pachetului nu este mentionat altceva; enumerarea este doar exemplificativa.
3.4 Taxa de rezervare adusa la cunostinta Calatorului conform prevederilor art. 3.3 va fi retinuta de Agentie doar la incetarea contractului in caz de forta majora/ circumstante inevitabile si extraordinare conform prevederilor art.6, alin. 2 coroborate cu art. 13, alin 4 din OG nr.2/ 2018, art. 1341, alin. 1 si art. 1635 alin. 1 din Codul Civil. 
3.5 Plata serviciilor de călătorie aferente contractului se poate efectua in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de referinta al bancii partenere. La cerere, suma va fi comunicata Calatorului in in lei, inainatea semnarii acestui contract si va aparea pe factura/ facturi
3.6 Modalitati de plata. Plata se poate face in EUR sau in RON, cash sau cu card.
Pachetele se pot achita si:
- prin banca – depunere directa sau transfer bancar, in unul din conturile mentionate pe factura
- link de plata – PayU
Plata serviciilor de călătorie interne se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Pachetul de servicii de călătorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.

VI. Termene de plata
4.1 Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului de servicii de călătorie, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, in rezumatul contractului sau in anexa aferenta produsului comercializat.
4.2 Conditiile standard sunt: la inscriere se achita un avans de 30% din pretul pachetului, urmand ca plata finala sa se faca cu pana la 21 de zile inainte de plecare. Insa acestea vor fi inlocuite de cele derogatorii de la regula generala, comunicate conform art. 4.1 de mai sus, intotdeauna aplicandu-se conditiile derogatorii, ori de cate ori acestea sunt mentionate in oferta, rezumat sau anexele contractului. 
4.3 Nerespectarea de catre Călător a termenelor de plata da dreptul Agentiei de turism sa rezilieze contractul fara notificare in prealabil si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.

V. Conditii generale
Agentia de turism organizatoare este Booktravel,  respectiv Societatea Booktraveltm SRL., cu sediul in Calea Bazosului, nr.158A, Recas, inregistrata in Registrul Comertului sub nr J35/ 2083/2009, CUI RO26169187 cont bancar RO43RNCB0255121526880001 LEI deschis la Banca BCR tel. 0356.176.088, email:office@booktravel.ro, titular al licentei de turism nr. 369/ 18.12.2018 si polita de asigurare pentru caz de insolvabilitate, seria  IF-i 3242/23.11.2021 cu termen de valabilitate pana la 14.12.2022, emisa de catre Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A, cu sediul in Str. Emil Garleanu, nr. 11, Bl. A8, Sc.2, ap. 49, Sector 3, Bucuresti,  Tel: 021/ 3217428, e-mail:office@gerroma.ro. Documentele sunt afisate si pe pagina web a agentiei de turism Booktravel (www.booktravel.ro).

VI. Drepturile si obligatiile Agentiei de turism organizatoare
6.1 Agentia de turism organizatoare se obliga sa depuna toate eforturile pentru asigurarea serviciilor contractate in conditii normale si la timp. 
6.2 Agentia de turism organizatoare se obliga sa informeze călătorul corect si complet cu privire la toate elementele esentiale prevazute de legislatia aplicabila.
6.3 Agentia de turism organizatoare isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul de călătorie in anumite cazuri: calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica călătorii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii. Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare. 
6.4 Agentia de turism organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse in contract. In situatia in care programul de călătorie a fost realizat, nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului.
6.5 Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru erorile de rezervare imputabile călătorului sau cauzate de circumstante inevitabile si extraordinare. Agentia de turism organizatoare este raspunzatoare pentru orice erori ce îi apartin, facute in sistemele de rezervari ale agentiei partenerilor.
6.6 Inainte de inceperea executarii pachetului de servicii, Agentia de turism organizatoare poate modifica in mod unilateral si alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie decat cele legate de pret, atunci cand modificarea este nesemnificativa si călătorul a fost informat in scris cu privire la modificare.
6.7 In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia de turism organizatoare este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie ce fac obiectul prezentului contract sau nu poate indeplini cerintele speciale ale călătorului, pe care in prealabil le acceptase, sau propune sa mareasca pretul pachetului cu mai mult de 8%, va informa călătorul, in scris, prin intermediul Agentiei intermediare, cu privire la modificarile propuse si impactul acestora asupra pretului pachetului, iar călătorul are posibilitatea ca, intr-un termen de 48 de ore sa accepte modificarea propusa sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare. Atunci cand e cazul, Agentia de turism organizatoare va comunica călătorului si pachetul de substitutie oferit si pretul acestuia. In cazul in care modificarile aduse contractului privind pachetul de servicii de călătorie au drept consecinta scaderea calitatii sau a costului pachetului, călătorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului. Daca modificarea intervine dupa inceperea călătoriei, informarea se va face in cel mai scurt timp de la momentul cand a fost cunoscuta de Agentia de turism organizatoare.
Călătorul are la dispozitie un termen de 48 de ore de la primirea informarii de a anunta Agentia de turism organizatoare despre decizia sa. In cazul lipsei unui raspuns in termenul mentionat mai sus, se considera ca călătorul a acceptat modificarile propuse si nu mai poate inceta contractul sau solicita vreo despagubire.
6.8 In cazul in care călătorul opteaza pentru incetarea contractului, Agentia de turism organizatoare ramburseaza toate platile efectuate de catre sau pe seama călătorului, in aceeasi valuta, cash sau prin OP in termen de 14 zile de la data incetarii contractului.
6.9 In cazul in care călătorul accepta modificarile propuse nu poate pretinde ulterior daune, penalizari si returnari. 
6.10 Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse călătorului de aceste intarzieri.
6.11 Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului de călătorie din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale etc. Este exclusa raspunderea agentiei organizatoare pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc.
6.12 Agentia are obligatia sa furnizeze in scris călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu călătorul urmatoarele tipuri de informari:
- de confirmare/modificare hotel, daca pachetul contractat nu este cu confirmare imediata
- de orice modificare ulterioara survenita asupra pachetului initial
- de plecare: orarele, locurile escalelor si legaturile, punctele de imbarcare, unitatile de cazare, persoanele de contact, etc.
Informarile de plecare se transmit automat din sistem cu 3 zile inainte de inceperea pachetului de servicii de călătorie.
In intelesul prezentului contract se considera comunicare facuta in scris inclusiv comunicarea facuta prin posta electronica (e-mail).
6.13. Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru imposibilitatea Calatorilor de a se imbarca/ calatori datorata infectarii cu virusul Covid 19 sau alt virus care nu permite deplasarea celui in cauza. Este exclusa raspunderea agentiei organizatoare pentru eventualele daune rezultate ca urmare a rezultatului pozitiv la testul Covid 19. 

VII. Drepturile si obligatiile călătorului
7.1 Călătorul are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de Agentia de turism organizatoare, inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Prin semnarea prezentului contract, călătorul declara ca a primit aceste informatii in perioada precontractuala.
7.2 Pretul, continutul si programul pachetului de servicii pot fi descrise si in pliante, brosuri, programe detaliate etc, anexate acestui contract. Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate in sectiunea "Pretul nu include", acestea fiind optionale si prestate de catre partenerii locali ai Agentiei de turism organizatoare sau de catre alti prestatori.
7.3 In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de călători, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
7.4 Călătorul are dreptul sa poata incheia asigurari facultative storno sau pentru asistenta in caz de boala, accident, etc., conf. articolului 1.1 din prezentul contract. Pretul, modalitatile de incheiere si particularitatile sunt diferite in functie de societatea de asigurare si vor fi prezentate de catre reprezentantii agentiei. Călătorul are obligatia sa solicite si sa verifice conditiile de asigurare in cazul in care opteaza pentru o asigurare de calatorie, in orice forma, inaintea achitarii acesteia. Prin plata asigurarii/ asigurarilor, Calatorul declara ca a fost informat corect si complet asupra conditiilor de asigurare si isi asuma responsabilitatea acceptarii conditiilor. Conditiile de asigurare se pot trimite pe e-mail/ telefon sau se pot inmana in agentie si nu trebuie semnate. Dovada prezentarii de catre Agentie a conditiilor de asigurarea este insasi plata asigurarii facute de Calator. 
7.5 Călătorul are dreptul sa faca cunoscut Agentiei de turism organizatoare solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand a fi incluse in contract, daca sunt acceptate de agentia organizatoare. Nicio cerinta speciala a călătorului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in contract. 
In cazul in care călătorul este o persoana cu mobilitate redusa trebuie sa anunte agentia de turism organizatoare inainte de achizitionarea pachetului, iar agentia organizatoare, pe baza informațiilor primate de la călător, trebuie sa ii ofere informatii precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacanatei, luand in considerare nevoile acestuia.
7.6 In cazul in care călătorul nu poate sa participe la călătoria turistica, acesta poate sa transfere contractul privind pachetul de servicii unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile contractului respectiv, dupa ce notifica in scris Agentia de turism organizatoare cu cel putin 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului. 
Agentia de turism organizatoare informeaza persoana care transfera contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Persoana care transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie si persoana careia ii este transferat contractul raspund in solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer.
In cazul in care Agentia de turism organizatoare nu primeste in termenul stabilit de ea si comunicat persoanei care doreste sa transfere contractul aceste sume de bani, contractul se considera nemodificat (netransferat), iar neparticiparea călătorului la programul de servicii de călătorie nu ii da dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de pret sau vreo despagubire.
Odata cu plata costurilor suplimentare cauzate de transferul contractului sau ulterior acestui moment dar pana la inceperea executarii serviciilor de călătorie, atat călătorul cedent cat si cel care preia contractul se vor prezenta la unul din punctele de lucru ale Agentiei de turism organizatoare si vor semna rezilierea contractului initial si incheierea unuia nou. In situatia in care mijlocul de transport este avionul, cedarea contractului este conditionata de posiblitatea transferarii locului in avion, care depinde in mod exclusiv de compania aeriana.
7.7 Călătorul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de călătorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate.
7.8 Daca pentru efectuarea călătoriei este necesara indeplinirea de catre călător a unor formalitati suplimentare (de ex. călătoria impreuna cu minori, situatia in care numele călătorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, efectuarea unor vaccinuri, etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. 
7.9 Călătorul are obligatia sa verifice documentele de călătorie (bilete, vouchere, asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de Agentia de turism organizatoare si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal). Agentia de turism organizatoare nu va fi responsabila de nicio sesizare ulterioara semnarii documentelor si confirmarii produselor cu privire la corectitudinea celor comunicate mai sus si, nicio modificare, anulare nu va fi acceptata, decat in conditiile contractuale.
7.10 Călătorul are obligatia sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentia de turism organizatoare. Acestea sunt mentionate in programele anexe si difera in functie de clasificarea hotelului si de destinatie.
7.11 Călătorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.
7.12 Agentia de turism organizatoare transmite informarea de plecare pe e-mail sau telefon, cu 3 zile inainte de plecare. Călătorul se obliga sa anunte agentia de turism organizatoare daca si-a modificat datele de contact confirmate in momentul incheierii prezentului contract.
Acestea sunt singurele canale de comunicare cu clientul si vor fi folosite de catre Agentia de turism organizatoare pentru transmiterea diferitelor informatii ce tin de rezervarea efectuata. 

VIII. Modificarea pretului contractului
8.1 Pretul pachetului de servicii de călătorie este stabilit prin contract. 
Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului din contract se taxeaza de catre Agentia de turism organizatoare cu o suma ce va fi comunicata călătorului dupa solicitarea modificarii, iar modificarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictie cu penalizarile de anulare a pachetului.
Călătorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare/modificare la pachetul de servicii de călătorie la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea nu este luata in considerare.
8.2 Dupa incheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, preturile pot fi marite unilateral de Agentia de turism organizatoare. Cresterile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte: (i) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie, (ii) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; si (iii) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
In ipoteza unei cresteri de pret, Agentia de turism organizatoare va trimite călătorului o notificare in scris privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea executarii pachetului. 

XI. Modificari, retrageri, anulari
9.1 Călătorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie in orice moment inainte de inceperea acestuia. In cazul in care călătorul inceteaza contractul privind pachetul de servicii de călătorie, acesta poate fi obligat sa plateasca Agentiei de turism organizatoare o penalitate de incetare adecvata si justificabila.
9.2 Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanei titular de contract sau orice alt element principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului acestuia, se poate face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului. Toate solicitarile de modificare sau anulare se accepta doar in scris si se solutioneaza conform conditiilor aferente fiecarui program/produs.
9.3 Conditiile de anulare difera in functie de tipul pachetului de servicii de călătorie comercializat, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, in rezumatul contractului sau in oferta aferenta produsului vandut. Daca acestea nu sunt mentionate in mod expres in anexe sau rezumatul contractului, se vor aplica conditiile standard. 
Conditiile standard sunt:
a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 31 zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16-30 zile calendaristice inainte de data plecarii;
c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de data plecarii; 
d) 100% din pretul pachetului de servicii, in cazul in care călătorul a achizitionat pachetul de servicii de călătorie  din cadrul programelor speciale de tip Early Booking, Black Friday, Last Minute, sau alte programe similare indiferent de data la care călătorul solicita renuntarea.
Conditiile strandard vor fi inlocuite de cele comunicate in rezumatul contractului sau in anexe, intotdeauna aplicandu-se conditiile cele mai restrictive pentru călător, respectiv cele mai favorabile pentru agentia de turism organizatoare.
9.4 In cazul unei anulari voluntare din partea clientului, sumele achitate ca si avansuri nu se ramburseaza. Solicitarea de anularea trebuie facuta in scris de catre Calator, inaintea urmatorului termen de plata stipulate in rezumatul contractului, contract sau anexele acestuia. In cazul in care Calatorul nu trimite solicitarea de anulare in scris Agentiei, termenii acestui contract raman valabili, incluisv obligatiile de plata. 
9.5 Agentia de turism poate inceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie si poate oferi călătorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar Agentia de turism organizatoare il instiinteaza pe călător cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:
- 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul călătoriilor care dureaza mai mult de sase zile;
- 7 sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul călătoriilor care dureaza intre doua si sase zile;
- 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul călătoriilor care dureaza mai putin de doua zile;
b) Agentia de turism organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare si instiinteaza călătorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului.
9.6 Pe parcursul desfasurarii programului de servicii de călătorie sau prestarii serviciilor de călătorie, călătorul poate renunta total sau partial la serviciile oferite; in acest caz el nu are dreptul la nicio rambursare sau despagubire. Renuntarea totala sau partiala la serviciile oferite se face in scris catre Agentie. 
In cazul in care călătorul invoca ca motiv al incetarii unilaterale a contractului motive medicale, rambursarea contravalorii pachetului de servicii de călătorie se va face de catre compania de asigurare, daca călătorul a incheiat o astfel de asigurare storno. Conditiile de rambursare sunt stabilite in momentul incheierii asigurari iar Booktravel nu raspunde pentru rambursarea totala sau partiala a sumelor din contract. 
9.7 Daca o parte semnificativa din serviciile de călătorie nu poate fi executata asa cum s-a convenit in contract, Agentia de turism organizatoare va oferi, fara costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se va oferi o alta unitate de cazare in aceeasi locatie sau zona, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala, disponibila la momentul respectiv. Atunci cand serviciile alternative propuse de Agentia de turism organizatoare au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in contractul privind pachetul de servicii de călătorie, călătorul va beneficia de o reducere adecvata a pretului, stabilita de agentie.
Călătorul poate respinge serviciile alternative numai daca acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contract sau daca reducerea de pret acordata este inadecvata.
9.8 Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
9.9 In cazul in care din motive independente de Agentia de turism organizatoare, călătorul nu va beneficia de unul dintre serviciile incluse in pachet, Agentia de turism va returna maxim contravaloarea serviciului respectiv.

X. Reclamatii si litigii, asistenta călătorilor si răspunderea contractuală
10.1 In cazul in care călătorul este nemultumit de serviciile de călătorie primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de călătorie contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei de turism organizatoare, cat si prestatorului de servicii de călătorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului). 
10.2 Atat Agentia de turism organizatoare cat si prestatorul de servicii de călătorie vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, călătorul poate depune la sediul Agentiei de turism organizatoare o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea călătoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice călătorului raspunsul punctual, referitor la situatia semnalata. Nu se vor accepta sesizari care sunt depuse peste termenul admis. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Booktravel nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului.
10.3 In cazul in care unul din serviciile de călătorie nu se executa in conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de călătorie, Agentia de turism organizatoare, daca a fost informata imediat de călător, remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri: a) neconformitatea nu poate fi remediata; b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de călătorie afectate.
In cazul in care, pentru astfel de motive, Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea, călătorul are dreptul la o reducere de pret. Daca Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de călător, călătorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. 
10.4 Agentia de turism organizatoare este absolvita de orice raspundere pentru neconformitatile despre care nu a fost informata imediat de catre călător.
10.5 Călătorul nu are dreptul la despagubiri pentru daune in cazul in care neconformitatea apare intr-una din urmatoarele situatii: a) este imputabila călătorului; b) este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de călătorie si este imprevizibila sau inevitabila; c) este cauzata de circumstante inevitabile si extraordinare.
10.6 Prin prezentul contract partile, de comun acord, convin ca despagubirea care trebuie platita de Agentia de turism organizatoare, atunci cand aceasta este datorata călătorului, nu poate depasi valoarea contractuala a serviciilor de călătorie prestate necorespunzator si al caror beneficiar este acesta. 
10.7 In cazul unor divergente in legatura cu incheierea sau executarea prezentului contract, partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea amiabila a litigiului. De aemenea, pot utiliza si mecanismele de solutionare alternativa a litigiilor, denumite SAL, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare.
10.8 Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind cea de la locul incheierii contractului, respectiv sediul Agentiei de turism organizatoare.
10.9 Agentia de turism organizatoare acorda asistenta călătorului aflat in dificultate prin (i) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara si (ii) efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea călătorului in gasirea unor servicii de călătorie alternative. Atunci cand călătorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta, Agentia de turism organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta.
10.10 Pentru contactarea Agentiei de turism organizatoare, inclusiv pentru a solicita asistenta atunci cand se afla in dificultate sau sa reclame orice neconformitate sesizata in timpul executarii pachetului, călătorul poate folosi urmatoarele date de contact:
Agentia organizatoare este Booktravel: telefon: 0356 176 088, e-mail: office@booktravel.ro. 
Numar de urgenta: 0733943344 ( se foloseste dupa contactarea partenerului local si dupa apelarea numerolor de urgenta aflate pe vouchere sau bilete de calatorie)

XI. Clauze finale
11.1 Contractul corespunde prevederilor legale in vigoare la data redactarii. Acesta poate suferi modificari impuse de noua legislatie. 
Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in acest contract si in anexele acestuia. 


Călător/ reprezentant călător

$DateFacturare_Nume $DateFacturare_Prenume  

Agentia de turism organizatoare

Booktraveltm
Anexa la contractul cadru de comercializare a pachetelor de servicii de servicii de călătorie nr. $Referinta din data de $DataSemnare

CONDIŢII GENERALE DE CĂLĂTORIE CU BOOKTRAVEL
PENTRU CĂLĂTOR

CONDIŢII DE CĂLĂTORIE
Sunt valabile prevederile Contractului de comercializare de servicii de călătorie încheiat cu călătorul, legislația în vigoare și informațiile cuprinse în ofertele Booktravel, prezentate în oferta sau pe pagina www.booktravel.ro

PROCEDURA DE REZERVARE
Rezervarea unui sejur se face doar de către agenții Booktravel. Rezervarea se poate efectua de la momentul disponibilității până în ziua plecării și este supusă condițiilor de anulare și modificare specificate în contractul cu Călătorul.

LIMITA DE RESPONSABILITATE
În momentul înscrierii călătorului pentru cumpărarea unui pachet de servicii de călătorie, Agenția Booktravel este responsabilă pentru informarea călătorilor în privința obligației lor de a lua la cunoștință și a semna condițiile de înscriere/retragere menționate în contractul cu călătorul și clauzele acestuia, precum și pentru informarea completă, corectă și clară, care să nu permită interpretări echivoce, în privința condițiilor generale de călătorie cu BOOKTRAVEL, a celor referitoare la vize și pașapoarte și a procedurilor în cazul reclamațiilor. Călătorul are dreptul de a primi despăgubiri adecvate din partea BOOKTRAVEL pentru daunele dovedite pe care le suferă ca urmare a unei neconformități a pachetului de servicii de călătorie. Despăgubirile datorate nu vor putea depăși costul total al pachetului. BOOKTRAVEL nu răspunde în niciun fel de daunele produse călătorilor ca urmare a accidentelor aviatice sau ale mijloacelor de transport terestru, răspunderea în acest caz revenind în exclusivitate transportatorilor. De asemenea, BOOKTRAVEL nu își asumă nici un fel de daune produse ca urmare a refuzului de îmbarcare sau cazare a Călătorilor, în cazul în care aceștia nu au asupra lor toate documentele de călătorie necesare: voucher, bilet, polița de asigurare, pașaport, carte de identitate).

PRECIZĂRI REFERITOARE LA CAZAREA ÎN REGIM HOTELIER
Prin demipensiune se înțelege mic dejun și cină (sau, pentru unele destinații, prânz), iar prin pensiune completă - mic dejun, prânz și cină pentru fiecare noapte de sejur. Cazarea în regim demipensiune începe cu cina din ziua sosirii și se termină cu micul dejun din ziua plecării. Uneori, masa se poate pierde datorită sosirii la hotel după momentul închiderii bucătăriei sau plecării înainte de deschiderea acesteia dimineața. În anumite situații, călătorului i se poate pregăti un pachet similar mesei pe care o va pierde.
Felurile de mâncare sunt prezentate sub formă de bufet (uneori meniu prestabilit) și aparțin bucătăriei internaționale, însă există și feluri naționale. Cu cât categoria hotelului este mai mare, cu atât meniul este mai variat. Băuturile de regulă nu sunt incluse în regimul de masă, cu excepția hotelurilor care precizează acest lucru, în mod particular cele cu regim „All Inclusive” - acest regim cuprinzând băuturi la mese, sortimentele variind însă de la hotel la hotel. Deși mare parte dintre hoteluri pregătesc un bufet separat pentru copii, cu meniu variat, unele hoteluri pregătesc și/sau numai variante de tip fast-food. Sortimentul de băuturi din minibarurile din camere (dacă hotelul are un astfel de serviciu în cameră), costul, precum și intervalul la care este aprovizionat sunt stabilite de către administrația hotelului. Utilizarea minifrigiderului poate fi contra cost, cu excepția hotelurilor care precizează altfel.
Toate hotelurile și mijloacele de transport sunt clasificate de către Autoritățile Naționale de Turism ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul, fiind opozabile în fața tuturor organelor de control ale țărilor de outgoing. Aceste clasificări ale gradelor de confort și nivelului de servicii, acordat sub număr de stele dar nu numai, diferă de clasificările practicate în România. BOOKTRAVEL nu își asumă responsabilitatea pentru clasificarea serviciilor prestate de hotelurile și restaurantele din ofertă, aceasta fiind acordată conform legislației naționale a țărilor respective. Clasificarea acestor hoteluri și restaurante este cea comunicată către BOOKTRAVEL de conducerile unităților de cazare și tip de masă respective sau de parteneri.
Cazarea se face la hotelul pentru care călătorul primește confirmarea și achită contravaloarea. În anumite situații, hotelierii vând locuri peste capacitatea de cazare a hotelului (overbooking). În aceste cazuri, dacă sejurul nu a început, BOOKTRAVEL va propune, pe cât posibil, alternative de aceeași calitate și în aceeași marjă de preț. Dacă sejurul a început, BOOKTRAVEL este responsabil pentru găsirea unei alternative de aceeași calitate sau superioară (standard hotelier); BOOKTRAVEL va interveni activ prin partenerul local sau prin asistență telefonică din țară pentru a oferi asistență călătorilor în vederea soluționării acestor situații, dar nu este responsabil pentru apariția acestor situații. Soluția, conform cutumelor internaționale, este redirecționarea călătorilor la un hotel de cel puțin aceeași categorie și/sau cu servicii de cel puțin aceeași categorie sau standarde ca și cel rezervat inițial. Aceste proceduri sunt valabile și pentru situațiile în care hotelul este nou deschis sau renovat și nu își poate onora obligațiile de primire a călătorilor deoarece lucrările de construcție nu au fost finalizate și BOOKTRAVEL nu a fost anunțat în timp util de situația creată.
Pentru rezervări Last Minute sau pe listă de așteptare BOOKTRAVEL nu poate garanta disponibilitatea hotelului ales; la momentul primirii unui răspuns există posibilitatea confirmării hotelului ales sau a unui hotel-alternativă din oferta ori din afara acesteia, în cazul în care nici unul dintre hotelurile contractate nu este disponibil. Există situații în care numele hotelurilor va fi cunoscut doar la sosirea în țara de destinație.

TIPURI DE MASA(PENSIUNI)
RO (Room only) - nici un tip de masă, doar servicii de cazare;
BB (Bed&Breakfast) - include doar mic dejun (tip bufet suedez), băuturi gratuite: ceai, cafea, apă (în funcție de politica hotelului);
HB (Half Board)/demipensiune - mic dejun și cină (tip bufet suedez/set menu în unele cazuri la cină; în unele destinații hotelurile pot oferi demipensiune ca mic dejun și prânz), băuturi gratuite: ceai, cafea, apă - doar la micul dejun (în funcție de politica hotelului);
FB (Full Board)/pensiune completă - mic dejun, prânz și cină (tip bufet suedez/set menu în unele cazuri la cină). Băuturile la masa de prânz și cină sunt contra cost, la micul dejun sunt stabilite în funcție de politica hotelului;
AI (All Inclusive)/totul inclus - pensiune completă, băuturi alcoolice și fără alcool de fabricație locală (sortimentul băuturilor este stabilit de către administrația hotelului), accesul gratuit la anumite facilități sau servicii ale hotelului;
UAI (Ultra All Inclusive) - pensiune completă, băuturi alcoolice și fără alcool de fabricație locală, accesul gratuit la anumite facilități sau servicii ale hotelului. În unele hoteluri sunt incluse și mai multe tipuri de băuturi alcoolice de import (sortimentul băuturilor este stabilit de către administrația hotelului);
De asemenea, perioada și orele între care pot fi luate mesele sau consumate băuturile alcoolice și nealcoolice sunt stabilite de către administrația hotelului și pot diferi de la hotel la hotel și de la o perioadă la alta (în funcție de gradul de ocupare al hotelului).
Regimul All Inclusive, cu toate variațiile sale (în denumire - ultra All Inclusive, special All Inclusive, al exclusive All Inclusive, Hapiness All Inclusive etc. sau în servicii - regimul poate fi completat cu: gustări între mese, băuturi alcoolice internaționale, accesul la anumite facilități sau servicii), este un regim stabilit de administrația hotelurilor și poate suferi modificări în orice moment. Călătorii, la sosirea la hotel, trebuie să solicite descrierea acestui sistem de la recepție, pentru a nu exista neclarități în privința serviciilor gratuite sau contra cost. Ca și regulă generală referitoare la servicii, cele care presupun forță de muncă sau consum de combustibil sunt întotdeauna contra cost. (De exemplu, precizarea că baia turcească este un serviciu gratuit se referă doar la șederea în baia de aburi turcească, în cazul în care se doresc și procedurile aferente - baie cu spumă, masaj etc. - acestea sunt contra cost.) BOOKTRAVEL nu își asumă nici o responsabilitate pentru informările pe care hotelul în nume propriu le face călătorilor referitor la aceste servicii.
 
CAMERA
Camerele se repartizează de către administrația hotelului, în funcție de numărul de camere disponibile din categoria confirmată pe voucher, și acest lucru nu poate fi predeterminat sau influențat de BOOKTRAVEL. Orice probleme legate de amplasarea, aspectul sau disfuncțiile tehnice ale camerei se rezolvă direct de către călător la recepție asistat de reprezentantul local BOOKTRAVEL sau asistat telefonic de operatorul telefonului de urgențe BOOKTRAVEL.
Situația de rezervare peste capacitate (overbooking) poate apărea și doar pentru un tip de cameră în sine - BOOKTRAVEL va interveni activ prin reprezentantul local sau prin asistență telefonică din țară pentru a oferi asistență călătorilor. De cele mai multe ori hotelul va oferi un alt tip de cameră pentru o noapte urmând ca a doua zi la ora de check-in să ofere tipul de cameră confirmat.
De cele mai multe ori camera triplă este o cameră dublă cu pat suplimentar, care poate fi pat normal, pat pliant, sofa etc. -în funcție de disponibilitatea și dotările hotelului (mai ales în cazul hotelurilor de oraș). De asemenea, pentru tipul de cazare în cameră dublă cu doi copii până în 12 ani, se asigură pentru aceștia un singur pat suplimentar, pat pliant sau sofa joasă, în funcție de disponibilitatea și dotarea hotelului.
Tipul de camera individualizat cu o anumită vedere prin diferență de tarif (land view, Sea View, Pool View, Side Sea View etc.) este alocat de departamentul de rezervări al hotelului. Acesta stabilește care sunt camerele care se încadrează în respectiva clasificare și denumirea lor este orientativă - astfel, vederea la mare poate fi vedere frontală, laterală sau parțială, Land View poate fi vedere la un drum, la altă parte a hotelului sau la o facilitate, Pool View poate fi în imediata apropiere a piscinei sau de la etaj etc. Alocarea depinde de la hotel la hotel iar tipul de cameră și tarifele aferente care se reflectă în prețul pachetului sunt conforme cu precizările făcute de partener în contractul cu BOOKTRAVEL.
În conformitate cu normele internaționale, în ziua sosirii, cazarea se face cel mai devreme la ora 14:00, iar în ziua plecării camerele se eliberează până la ora 12:00 (unele hoteluri impun chiar check-in la ora 16:00 și check-out la ora 10:00). La check-out va trebui ca turiștii să predea la recepție cheile camerei, brățările, cartelele pentru prosoape și să achite consumațiile și serviciile de care au beneficiat suplimentar. La cererea călătorului, hotelul poate accepta, în funcție de politica proprie și disponibilitate (de cele mai multe ori contra cost), early check-in (cazare mai devreme de ora 14:00) și late check-out (eliberarea camerelor mai târziu de ora 12:00). În cazul unui early check-out (mai devreme decât ora de deschidere a restaurantului principal), se poate solicita recepției (cu cel puțin o zi înainte, până în ora 17:00) un pachet de mic dejun - acesta va consta de cele mai multe ori din sandvișuri, apă și fructe. Unele hoteluri pot pregăti mai multe feluri de mâncare rece, relativ frugal. Cu cât categoria hotelului este mai mare, cu atât există posibilitatea ca în aceste situații să se pregătească variante mai consistente sau ca unul dintre restaurante să fie deschis permanent. Sosirea mai devreme/târziu sau plecarea mai devreme/târziu datorate orelor de zbor nu îndreptățesc călătorul să folosească camera sau facilitățile altfel decât conform regulilor mai sus menționate.
Neprezentarea călătorilor pentru preluarea camerei în ziua de check-in (no-show) se penalizează cu contravaloarea integrală a sejurului, hotelul având dreptul să repună în vânzare serviciile nevalorificate.
Pozele prezentate în descrierea hotelului sunt cele puse la dispoziție de hotel la momentul editării materialului și sunt cu titlu de prezentare. Se poate întâmpla ca, din cauza unor lucrări de construcții sau amenajare, fotografiile să nu mai reflecte exact elementele prezentate în descriere la momentul check-in-ului. De asemenea, pe perioada derulării sejurului călătorilor se poate întâmpla ca aceste lucrări să continue, putând crea un disconfort și o limitare temporară a accesului la anumite tipuri de servicii prezentate în descriere (de exemplu, accesul la o piscină sau un teren de sport etc.).

FACILITĂŢI
Restaurantele și barurile funcționează după un orar stabilit de administrația hotelului. Cafenelele în aer liber, restaurantele și barurile de pe spațiul exterior al hotelului (în apropierea mării sau a piscinei) își desfășoară programul în funcție de condițiile de vreme. 
Tarifele pentru închirierea sălilor de conferință și a echipamentelor se pot oferi la cerere.
Pentru anumite facilități din cameră sau hotel, hotelierii pot solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, șezlonguri, umbrele, saltele, prosoape la piscină sau pentru plajă etc.); călătorii trebuie să solicite recepționerului, în momentul sosirii la hotel, să îi informeze în privința acestor costuri extra.
În majoritatea hotelurilor aparatele de aer condiționat funcționează în regim de răcire (sistemul de aer condiționat poate fi centralizat sau cu utilizare individuală; în cazul în care sistemul este centralizat administrația hotelului stabilește perioada din an și orele între care acesta funcționează). La unele hoteluri acest serviciu este furnizat contra cost.
Datorita faptului că mare parte din hoteluri au un număr foarte mare de camere, există posibilitatea defectării sau deteriorării anumitor componente din dotarea camerelor, băilor ori facilităților comune. Astfel, unele dintre acestea necesită reparații permanente. În situația constatării acestor neconformități, călătorii trebuie să formuleze de îndată o cerere de reparație la recepția hotelului. În același sens, în multe regiuni turistice au loc lucrări de construcții care țin atât de unitățile hoteliere, cât și de infrastructura zonei, pe care nu le putem prevedea, influența ori împiedica.
De asemenea, BOOKTRAVEL sau hotelul nu pot fi responsabili pentru situațiile în care apar probleme legate de furnizarea apei, energiei electrice, aerului condiționat datorită vremii caniculare, perioadelor de secetă sau vremii prea rece.
Hotelurile activează atât sistemul de încălzire al piscinelor exterioare cât și cel al camerelor doar în sezonul de iarnă; ele își rezervă dreptul unilateral de a stabili temperatura de încălzire și momentul când va fi oprit sistemul.
Accesul la facilitățile de tip Health Club (masaj, saună, baie cu aburi, jacuzzi, sală de fitness) este permis doar persoanelor ce au împlinit vârsta de 12 ani (limita de vârstă poate fi diferită de la hotel la hotel); în anumite hoteluri și copiii au acces dar doar însoțiți de părinți. Copiii pot folosi toboganele doar sub supravegherea adulților.
Din motive stabilite de administrația hotelului, atât ora la care apa din piscine este tratată chimic precum și orele între care piscinele sunt inaccesibile sunt diferite, programul lor de funcționare, de la caz la caz, putând fi consultat la recepția hotelului. Recomandăm persoanelor cu pielea sensibilă să-și consulte medicul înainte de plecare și să își procure medicația specifică, precum și creme dermatologice cu factor de protecție solară mai ridicat.
În marea majoritate a destinațiilor plajele sunt plaje publice în administrația hotelurilor, dar pot fi și în administrația directă a autorităților locale. Amenajarea acestora, incluzând numărul de șezlonguri alocat, este strict responsabilitatea administratorilor și este supusă legislației și normelor locale din destinație.
Regimul de funcționare al toboganelor și de desfășurare a sporturilor nautice sunt stabilite de către administrația hotelului, în funcție de condițiile de vreme. În perioadele în care sunt furtuni pe mare pontoanele hotelurilor se închid sau se acoperă.
La momentul la care membrii echipei de animație sau supraveghere își termină programul, copiii pot rămâne în cluburile de copii sau în spațiile special amenajate doar sub supravegherea adulților.
Marea majoritate a hotelurilor dispun de servicii de asistență medicală la cerere. Aceste servicii sunt extra cost. În cazul în care este necesară asigurarea medicală, călătorii trebuie să contacteze compania de asigurări la numărul de telefon indicat pe poliță. În caz contrar, compania de asigurări nu va putea acoperi cheltuielile de tratament - vă rugăm să verificați condițiile poliței și să luați cunoștință de cazurile care nu sunt acoperite de poliță. 
Angajații hotelurilor vorbesc în cele mai multe cazuri limba maternă și o limbă de circulație internațională, în funcție de principala piață deservită de hotel, dar nu neapărat. Mixul de naționalități al angajaților hotelurilor este stabilit de administrația acestora.
Hotelul nu își asumă răspunderea pentru obiectele de valoare, bani sau documente, nedepozitate în seif. Există seif în cameră cu plată sau gratuit, la recepție, individual sau comun. BOOKTRAVEL recomandă păstrarea valorilor, banilor, pașaportului și a documentelor de călătorie în seif. În cazul în care un călător este victima unui furt, trebuie să se adreseze urgent poliției locale și să solicite întocmirea procesului verbal, având opțiunea de a solicita și asistența reprezentantului nostru local (acesta din urmă nu poate emite nici un document doveditor, singurii în măsură să facă acest lucru sunt reprezentanții autorităților locale). Călătorii, indiferent de prejudiciu, sunt sfătuiți să acționeze în conformitate cu prevederile contractului de călătorie și al condițiilor asigurării.
De asemenea, hotelul și BOOKTRAVEL nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele uitate de călători în camere sau pe spațiul hotelului. Dacă obiectele uitate sunt găsite de angajații hotelului după finalizarea sejurului, BOOKTRAVEL nu poate fi ținut responsabil pentru transportul acestora în țară; cel mult acesta poate comunica hotelului o adresă furnizată de călători unde hotelul poate trimite, contra cost, un colet cu obiectele uitate.
La începutul sau către finalul sezonului există posibilitatea ca o parte dintre facilitățile menționate în descrierile hotelurilor să nu fie disponibile. Prezentările includ în general toate serviciile și facilitățile disponibile în vârf de sezon.

PRECIZĂRI IMPORTANTE
Distanța până la mare precizată în descrierea facilității de cazare este întotdeauna distanța în linie dreaptă. Distanța reală poate fi mai mare dacă hotelul este situat la altitudine sau dacă drumul până la mare nu este drept/direct. Regulamentul intern de funcționare al hotelurilor interzice consumul de alimente și băuturi în alte spații decât cele special amenajate în acest sens, inclusiv în camere, fiind interzisă atât părăsirea sălii de mese cu alimente, precum și introducerea de produse perisabile alimentare și băuturi din exteriorul hotelului în scopul consumului imediat. Aceste norme sunt impuse la nivel național și determinate de măsurile de prevenire a toxiinfecțiilor alimentare produse de păstrarea inadecvată a alimentelor în țările cu climă caldă.
În majoritatea hotelurilor, în restaurante și locurile special menționate, se impune, sub forma unui cod de ținută, o vestimentație decentă.
De aceea, recomandăm bărbaților să dispună de un pantalon lung, iar femeilor de o fustă de lungime medie.
Solicitărilor speciale făcute de călători hotelurilor, adăugate de Agenți la momentul rezervării la secțiunea „Observatii”, li se vor da curs în funcție de disponibilitatea unităților de cazare. BOOKTRAVEL nu își asumă nici o responsabilitate pentru cazurile în care departamentele de rezervări ale hotelurilor nu transmit aceste informații către departamentele responsabile din hotel sau pentru cazurile în care acestea nu au disponibilitate pentru a îndeplini cererile turiștilor.
Călătorii sunt rugați să aibă un comportament adecvat și o conduită decentă pe tot parcursul sejurului, respectând regulile internaționale și cutumele locale. BOOKTRAVEL nu își asumă responsabilitatea în cazul în care călătorii nu respectă aceste reguli; angajații companiilor aeriene, reprezentanții hotelurilor sau furnizorului local pot interveni pentru a întrerupe serviciile oferite fără nicio compensație în cazul în care călătorii nu au o atitudine rezonabilă.
Suplimentele pentru cinele festive (Paște, Crăciun, Revelion ş.a.m.d.) sunt precizate separat pentru fiecare hotel în parte (în cazul în care hotelul organizează un astfel de eveniment), doar dacă nu este altfel precizat în ofertă.
În cazul în care călătorii doresc să ia cu ei în călătorie un animal de companie, solicitarea va fi transmisă de Booktravel în atenția hotelului și a companiei aeriene și se va aștepta confirmarea în scris din partea acestora că animalul de companie poate fi transportat și ținut în hotel pe perioada sejurului. Călătorii au obligația de a se informa cu privire la autorizațiile care trebuie obținute pentru transportarea unui animal de companie în afara spațiului României de la autoritatea veterinară competentă. Detalii referitoare la transportul animalelor vii se regăsesc pe website-urile companiilor aeriene.
Persoanele străine (care nu au rezervare confirmată în prealabil sau cu recepția) nu sunt acceptate în hotel. În cazul în care călătorii doresc să aducă o persoană străină în hotel este obligatoriu să notifice recepția pentru a vedea dacă persoana poate fi acceptată și, în cazul în care răspunsul este pozitiv, care sunt sumele ce trebuie plătite.

SELECȚIE CONDIȚII GENERALE COMPANII AERIENE
Companiile aeriene care asigură aeronavele necesare efectuării zborurilor își rezervă următoarele drepturi, iar BOOKTRAVEL nu poate fi ținută responsabilă în niciun fel de către Călător în cazul exercitării acestor drepturi de către companiile aeriene:
-în cazul în care aeronava nu poate decola sau nu-și poate continua ruta din cauza unor defecțiuni tehnice, compania aeriană va face toate demersurile pentru continuarea itinerariului cu o altă aeronavă similară; ea nu este însă responsabilă pentru oferirea de despăgubiri ca urmare a acestor întreruperi/întârzieri;
-în cazul în care, din punctul de vedere al siguranței zborului, diverse modificări, reduceri sau anulări devin absolut necesare (modificare orare de zbor, reducerea capacității de locuri a avionului și/sau a greutății totale a încărcăturii) sau al obținerii/neobținerii autorizațiilor de survol, decolare sau aterizare, compania aeriană le poate efectua fără notificare prealabilă;
-responsabilitatea asupra pasagerilor, aeronavei și echipajului revine în totalitate comandantului zborului - el are libertate completă și putere de decizie în ceea ce privește toate operațiunile legate de acestea, inclusiv în cazurile de aterizare de urgență;
-în cazul în care zborul este întârziat în punctul de plecare și compania aeriană este responsabilă pentru întârziere, aceasta va oferi pasagerilor: I) răcoritoare, cafea - dacă întârzierea este între două și trei ore; II) mic dejun, prânz sau cină - dacă întârzierea este mai mare de trei ore; III) dacă întârzierea depășește 12 ore și cazarea peste noapte este necesară, compania aeriană va face aranjamentele necesare pentru acomodarea pasagerilor;
-nu se va putea oferi un anumit loc în avion pasagerilor; aceștia sunt de acord să accepte orice loc le va fi oferit; din motive operaționale, de siguranță sau de securitate a zborului compania aeriană își rezervă dreptul de a stabili așezarea în avion chiar și după îmbarcare;
-în anumite situații, din motive de securitate a zborului, la cererea instituțiilor guvernamentale sau autorități aeroportuare, pasagerii trebuie să se supună verificărilor privind persoana și/sau bagajele lor;
-în cazul aterizării de urgență datorită îmbolnăvirii unui pasager, călătorul va fi responsabil pentru costurile medicale și de transport ulterior;
-companiile aeriene pot sa își limiteze prin politicile proprii despăgubirile pe care le acorda in caz de întârzieri sau alte neconformități. In acest caz, BOOKTRAVEL nu poate fi răspunzătoare în niciun mod;
-BOOKTRAVEL și compania aeriană nu vor fi răspunzătoare în niciun mod pentru eventualele modificări ale calendarului/orarului de zboruri în situația în care acestea sunt cauzate de acțiunea autorităților guvernamentale (inclusiv refuzul sau anularea aprobărilor de survol, decolare, aterizare), dar va informa de orice astfel de schimbare cat mai curând posibil;
-companiile aeriene își rezervă dreptul de a refuza transportul pasagerilor în următoarele situații: dacă aceștia au consumat alcool sau droguri, dacă starea lor de sănătate nu este bună, dacă au avut un comportament neadecvat în timpul unui zbor anterior al respectivei companii, dacă refuză să îndeplinească condițiile referitoare la bagaj, dacă refuză să se supună controlului de securitate, dacă nu îndeplinesc toate condițiile de ieșire/intrare în/din țară, dacă documentele de călătorie sunt procurate ilegal sau false, dacă nu respectă instrucțiunile companiei aeriene legate de siguranța și securitatea zborului, dacă folosesc cuvinte de amenințare sau insultă membrii echipajului sau angajații la sol; de asemenea, dacă conduita la bordul avionului deranjează sau pune în pericol pasagerii sau membrii echipajului, se pot lua orice măsuri necesare pentru a preveni continuarea acestei conduite; pasagerii nu au voie să consume băuturi alcoolice care nu au fost cumpărate la bordul aeronavei;
-Companiile aeriene pot modifica prețul serviciilor și după semnarea contractului între agenție și călător, ca urmare a variațiilor:
a)costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
b)redevențelor și taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi și aeroporturi și a taxelor de călător;
c)cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii de călătorie contractat.
Modificarea prețului urmează a fi comunicată și facturată de către BOOKTRAVEL în termen de 15 zile lucrătoare de la producere.
Legislația în vigoare care reglementează transportul aerian include: Convenția de la Varșovia (1929) și amendamentele, precum și Protocoalele Adiționale ulterioare (Haga, Montreal), Convenția suplimentară de la Guadalajara (1961), Convenția de la Montreal (1999), Regulamentul (CE) nr. 261/2004, Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, Regulamentul (CE) nr. 2027/97.
Asistența specială (persoane cu handicap fizic locomotor, femei însărcinate, persoane bolnave etc.) se acordă doar în urma confirmării unei cereri făcute în scris.
Pasagerele care au până în 23 de săptămâni de sarcină fără complicații pot călători din România fără certificat medical. Există posibilitatea ca ele să fie rugate să completeze în aeroport o declarație pe proprie răspundere că sarcina este sub 23 de săptămâni. Pasagerele care au între 24 și 27 de săptămâni de sarcină vor fi rugate de cele mai multe ori să completeze în aeroport o declarație pe proprie răspundere.
Pasagerele care au între 28 și 34 de săptămâni de sarcină pot călători numai dacă au un certificat medical (cu semnătura și parafa medicului specialist), nu mai vechi de 7 zile,  care trebuie să cuprindă data preconizată a nașterii, numărul săptămânii de sarcină la momentul controlului, precizarea că sarcina este fără complicații, numele complet și numărul de telefon al medicului. (În cazul unei sarcini multiple limita este de 32 de săptămâni).
Pasagerele care au peste 34 (unele companii aeriene 32 sau 35) de săptămâni de sarcină nu sunt acceptate pentru zbor.
Căpitanul aeronavei poate refuza însă îmbarcarea și înainte de acest termen în cazul în care consideră necesar.
Pentru siguranță, nu recomandăm transportul cu avionul mamelor după a 32-a săptămână de graviditate.
Recomandăm ca femeile gravide să aibă o recomandare specială de la doctor (tradusă și în limba engleză) conform căreia au voie să călătorească cu avionul - recomandarea să acopere toată durata sejurului, data de retur inclusiv. Unele birouri de îmbarcare pot solicita, separat de recomandarea medicului român, un control la plecarea din destinație (făcut chiar și în aeroport) sau/și o recomandare a unui medic agreat.

BAGAJUL
În ceea ce privește bagajele pierdute sau întârziate - aceste situații se supun reglementărilor internaționale, fiecare companie aeriană precizând pe site-urile mai sus menționate procedura de urmat în astfel de situații. BOOKTRAVEL nu poate fi ținut responsabil pentru soluționarea plângerilor respective, reprezentanții putând cel mult să aducă la cunoștința călătorilor procedura de urmat. Din motive de securitate, este posibil ca birourile de lost&found din aeroportul unde se depune solicitarea de recuperare bagaj sa dorească să comunice numai cu persoana pe a cărui nume este înregistrat respectivul bagaj. Bagajul de cală intrat în custodia companiei aeriene nu va fi predat decât proprietarului în urma prezentării etichetei de identificare sau persoanei împuternicite legal.
Aparatura electronică (aparat foto, laptop, ipad etc.) sau poșete/borsete trebuie introduse în bagajul de mână. De obicei, produsele cumpărate din Duty Free se acceptă separat. Bagajul care nu se încadrează în dimensiunile și greutatea specifice bagajului de mână va fi preluat și transportat ca bagaj de cală. Compania aeriană poate refuza transportul oricărui bagaj care depășește greutatea maximă admisă, care este neasigurat sau prost ambalat. Bicicletele sunt acceptate la transport numai ca bagaj de cală. Transportul echipamentului sportiv de golf, schi, schi nautic, kite surfing se confirmă numai în scris, în urma unei cereri detaliate, și nu trebuie să depășească greutatea de 15 kg. Acesta necesită ambalare în husă corespunzătoare.
În afară de precizările generale referitoare la obiectele care nu sunt acceptate în bagaje (care se regăsesc pe website-urile precizate mai sus) pasagerii nu trebuie să introducă în bagajul de cală bani, obiecte de valoare, bijuterii, electronice, documente importante, documente de identitate. Companiile aeriene nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestei recomandări și sunt exonerate în cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii acestui tip de obiecte.

ASISTENȚA TURISTICA
Pentru pachetele proprii BOOKTRAVEL nu  acordă asistenta turistica in aeroporturi sau la destinatie!
În cazul în care călătorii folosesc transferurile incluse în pachetul BOOKTRAVEL ei nu vor beneficia de asistență turistică.
BOOKTRAVEL poate refuza acordarea asistenței turistice la telefon, în caz de comportament neadecvat, dacă călătorii folosesc cuvinte de amenințare, insultă sau agresează/abuzează în orice formă, verbal sau fizic, reprezentanții săi.
Turiștii sunt rugați să verifice că, la părăsirea aeronavei, oricărui mijloc de transport de transfer, camerei, și-au luat toate lucrurile personale. Compania aeriană, companiile de transport, hotelurile sau BOOKTRAVEL nu pot fi ținute responsabile pentru lucrurile uitate sau pierdute și nici pentru acoperirea costurilor recuperării acestora de către călători în cazul găsirii lor.
În cazul problemelor apărute imediat după sosirea la hotel călătorii trebuie să ne contacteze obligatoriu pe telefonul de urgență și asistența se va face telefonic.

EXCURSII OPŢIONALE
Excursiile opționale sunt organizate de operatori locali. Orice reclamație referitoare la organizarea și desfășurarea programelor opționale trebuie rezolvată la fața locului. BOOKTRAVEL nu este responsabil pentru excursiile achiziționate la fața locului ele nefăcând parte din Pachetul de servicii contractat. De asemenea, BOOKTRAVEL nu este responsabil pentru excursiile achiziționate de la alte Agenții locale.
Rugăm călătorii să verifice cu hotelul, la sosire, ce excursii se pot organiza pe perioada sejurului și ce costuri au în perioada respectivă precum și condițiile de anulare a participării la excursii după plata contravalorii acestora. Pe durata excursiilor recomandăm turiștilor să aibă cu ei: voucherul pentru excursie, pașaport sau copie după pașaport, polița de asigurare, ochelari de soare, încălțăminte comodă, pălărie de soare, loțiune pentru protecție solară, dacă este necesar costum de baie și prosop, aparat foto/cameră video, bani pentru cheltuieli personale. În general (dacă nu se precizează altfel pentru mese) băuturile și apa sunt contra cost. În cazul în care plecarea este dimineața devreme se poate solicita de la recepția hotelului apel de trezire, mic dejun la pachet (cu cel puțin o zi înainte, până în ora 17:00).

FORMALITĂŢI DE IEŞIRE DIN ŢARĂ
Pentru a călători în afara țării este nevoie de pașaport valabil minim șase luni de la data returului/carte de identitate, pagini libere pentru aplicarea vizei, asigurare medicală - uneori opțională, diferite confirmări prealabile de servicii. Mai multe detalii găsiți pe www.politiadefrontiera.ro și în documentul Recomandări Poliția de frontieră română alăturat.
BOOKTRAVEL nu poate fi răspunzător pentru cazurile în care călătorul se prezintă pentru plecare după ora limită indicată, nu prezintă toate documentele necesare călătoriei ori în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi călătorul pe teritoriul propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu. În cazul refuzării intrării călătorilor într-o anumită țară, călătorul este responsabil pentru plata oricăror amenzi sau taxe, precum și al costurilor de repatriere. Orice amendă, cheltuială sau penalitate impuse companiei aeriene sau BOOKTRAVEL în cazul nerespectării regulilor de ieșire/intrare, legilor sau cerințelor dintr-o anumită țară va fi imputată direct călătorului. Călătorii sunt obligați să se supună controlului vamal sau al oficialităților guvernamentale.
Turiștii trebuie să ajungă la aeroport cu destul timp înaintea orei stabilite de decolare pentru a permite efectuarea procedurilor de check-in, a celor de frontiera și de îmbarcare. Timpul limita de check-in poate varia în funcție de anumite aeroporturi și de zboruri. Este responsabilitatea pasagerilor să se asigure ca vor îndeplini condițiile de călătorie. Ghișeele de check-in se deschid cu 3 (trei) ore înaintea cursei, timpul limită pentru prezentarea la check-in este de 40 (patruzeci) de minute înaintea orei stabilite pentru decolare. Chiar daca aeronava se află poziționată la sol, din motive de securitate compania aeriana nu va accepta la zbor pasagerii care nu s-au încadrat în orele prevăzute la acest articol. Daca călătorii nu se vor prezenta pentru check-in înaintea timpului limită sau dacă nu au documentele necesare, compania aeriana își rezerva dreptul de a nu-i accepta să călătorească și BOOKTRAVEL nu este răspunzător pentru pierderile de ordin financiar din cauza nerespectării prevederilor din acest articol.
Neprezentarea călătorilor la check-in pe aeroport (no-show) se penalizează cu contravaloarea integrală a sejurului, BOOKTRAVEL având dreptul să repună în vânzare serviciile nevalorificate.
În cazul cetățenilor străini care doresc să achiziționeze produse BOOKTRAVEL posibil să existe condițiile speciale. Toate condițiile speciale se aplică și în cazul căsătoriilor mixte cu cetățeni români.

DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE
Călătorii vor primi documentele de călătorie dupa momentul achitării contravalorii integrale a pachetului către BOOKTRAVEL. Acestea vor putea fi preluate din agentie sau printate de pe e-mail. Turiștii sunt obligați sa aibă asupra lor documentele de călătorie, în format fizic, pe toată durata desfășurării Pachetului de servicii contractat. Documentele sunt valabile fără semnătura sau ștampila BOOKTRAVEL.
Călătorii sunt responsabili pentru prezentarea tuturor documentelor și, dacă este cazul, vizelor, necesare călătoriei lor. Procedurile de check-in încep cu minim două ore înainte de ora de decolare; turiștii sunt rugați să se prezinte la aeroport la acest termen. Prin documente de călătorie înțelegem biletul de avion, voucherul de cazare, se pot adăuga alte materiale descriptive pentru destinația turistica; pașaportul/CI valabile minim 6 luni de la data returului. Călătorii sunt sfătuiți să le păstreze cu atenție, deoarece în cazul pierderii sau deteriorării acestora înlocuirea poate fi dificilă sau poate implica costuri suplimentare. Condițiile și interdicțiile, măsurile de siguranță, eventualele modificări în orarul de zbor impuse unilateral de către companiile aeriene pot influența derularea sejurului contractat. În cazul producerii riscului asigurat acoperit de către asigurarea contractata, călătorii trebuie să apeleze numerele precizate pe polița de asigurare pentru a înregistra dauna și a fi informați cum procedează ulterior.

OFERTE SPECIALE
Rezervările operate la preturile standard sau oferte speciale nu pot fi anulate și refăcute dintr-o ofertă specială nouă, cu preț mai mic.

PREŢUL PACHETULUI/ TARIF CAZARE
Prețurile (tarifele) prezentate sunt exprimate în euro și sunt valabile in momentul ofertarii, pentru perioadele specificate. Prețul pachetului de servicii de călătorie reflectă costul pe tip de cameră în funcție de vârsta ocupanților și poate include: bilet de avion și taxe aeroport aferente, cazare numărul de nopți cu regimul de masă precizat în tipul de cameră ales, transfer de grup/ privat aeroport - hotel - aeroport, asigurarea de călătorie, doar dacă nu se precizează altfel la momentul transmiterii ofertei.
Preturile pachetului de servicii de călătorie nu includ: taxa de viză (care se achită la sosire pe aeroportul de destinație sau către autoritatea emitentă a vizei), excursii opționale, alte mese sau apă, băuturi răcoritoare și alcoolice în afară de cele precizate expres ca făcând parte din regimul de masă al hotelului, bacșișuri, alte rezervări de servicii în locul de sejur sau orice tip de cumpărături personale, suplimentele de orice tip (infanți, cine, servicii suplimentare în camere), dacă este cazul.
Serviciile de cazare sunt precizate ca număr de nopti de cazare. În cadrul pachetului prima și ultima zi sunt considerate zile de transport, iar mesele sunt asigurate dupa check in si pana la check out.
Pentru fiecare ofertă transmisă se precizează ce este inclus în prețul afișat. BOOKTRAVEL are o politică de calcul dinamic al prețurilor, acestea se pot modifica fără notificare prealabilă în orice moment.
Călătorii trebuie să fie informați prin contract că preturile stabilite în contract pot fi modificate și aceștia au obligația de a achita taxele suplimentare anunțate înainte de începerea programului de călătorie dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor costurilor de transport, inclusiv costul carburantului, redevențelor și taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/ îmbarcare în porturi și aeroporturi și a taxelor de călător, cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii de călătorie contractat.
Pentru călătorii străini se aplica conditii speciale. 

POLITICA DE PREŢ PENTRU COPII
Pentru copiii sub doi ani (infanți) se percepe un cost diferit de la o destinație la alta, aceștia neavând alocat loc în avion și masă la hotel. Reducerile pentru copii se acordă copiilor care NU au împlinit vârstele specificate până la data plecării. Minorii care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți vor trebui să prezinte la vamă acordul parental al ambilor părinți sau al părintelui care îl însoțește (după caz), dat în fața notarului public, în formă autentică. Pentru mai multe detalii accesați www.politiadefrontiera.ro.
În cazul în care copilul împlinește 2 ani pe parcursul sejurului, se va calcula vârsta de 2 ani pentru ofertarea sejurului.

FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT
Situațiile de forță majoră și caz fortuit, cum ar fi: războaie, rebeliuni, ostilități, mișcări sociale, arestări sau rețineri în baza unor hotărâri guvernamentale, cutremure, greve, fenomene naturale, carantină, pandemii dar fără a se limita la acestea și în special condițiile meteo nefavorabile nu incumbă societății BOOKTRAVEL/companiei aeriene despăgubiri ori compensații.
BOOKTRAVEL nu își asumă plata niciunei taxe și nu suportă niciun cost suplimentar (cazare, transport, masă) pe care călătorul trebuie să le suporte în cazul anulării temporare a unui zbor, autocar sau vapor decisă de societatea de transport sau de autorități din motive de securitate (condiții meteo, grevă, incidente tehnice, deflagrații, conflicte armate etc).
BOOKTRAVEL/compania aeriană au dreptul oricând să întârzie sau să anuleze orice cursă, în situația în care nu poate fi executată sau finalizată din cauza: revoltelor, grevelor, blocajelor, tulburărilor civile, reținerilor sau pericolelor iminente de războaie între națiuni, războaielor civile, blocadelor, embargourilor, hotărârilor luate de către autoritățile guvernamentale, inclusiv autoritățile civile aeriene, catastrofelor naturale, incendiilor, inundațiilor, ceții, înghețului, furtunilor, epidemiilor, carantinelor și oricare alte cauze în afara controlului BOOKTRAVEL/companiei aeriene, sau în cazul în care siguranța călătorilor și a proprietății este considerată a fi în pericol de către comandantul aeronavei sau de către reprezentanții companiei aeriene, situații în care notificarea va fi făcută fără nicio întârziere.
În caz de forță majoră BOOKTRAVEL nu se face responsabila iar călătorul, nu pot solicita nici un fel de compensație pentru schimbarea de orar sau itinerar chiar dacă acestea intervin după înmânarea documentelor de călătorie, aceste situații fiind astfel circumstanțiate de reglementările europene în materie de trafic aerian.
În cazul în care compania aeriană transportatoare este nevoită să modifice orarul de zbor, datorită traficului aerian sau altor motive operaționale, BOOKTRAVEL va comunica în cel mai scurt timp posibil aceste informații. Există posibilitatea decalajelor în comunicare care vin din rapiditatea cu care compania aeriană ne comunică în scris aceste schimbări. BOOKTRAVEL nu este responsabil de modificările de orar și de posibilele întârzieri.
În cazul în care călătorul își întrerupe sejurul din motive personale, acesta va suporta toate cheltuielile suplimentare pe care ar fi nevoit să le facă iar sumele aferente segmentului de sejur nerealizat nu vor putea fi solicitate. BOOKTRAVEL poate asista călătorul în gestionarea problemelor apărute în limita disponibilității de personal și timp dar nu își asumă nicio obligație privind soluționarea problemelor.
 
SESIZĂRI ŞI RECLAMAŢII
Călătorul este obligat să sesizeze fără întârzieri nejustificate, în scris, atât prestatorului de servicii cât și BOOKTRAVEL, orice deficiență constatată la fața locului cu privire la realizarea pachetului de servicii contractat.
In cazul nerezolvării deficiențelor constatate până la terminarea sejurului, Călătorul are dreptul să adreseze reclamația catre BOOKTRAVEL, în scris în cel mult 72 ore de la momentul returului. Reclamațiile se socotesc valabile și se iau în considerare dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de formă: să fie redactate în scris pe timpul sejurului, în cel mult 72 de ore de la momentul apariției situației care face obiectul său; să fie transmise atât hotelului, cât și BOOKTRAVEL, cu descrierea cât mai precisă a motivelor; să aibă anexat obligatoriu un proces verbal semnat de către Călător si reprezentantul hotelului.

PROCEDURI DE PLATĂ
Plata integrală a pachetului de servicii de călătorie se efectuează cu maxim 30 zile lucrătoare înainte de începerea sejurului. Condiții de plată speciale se aplică rezervărilor făcute în regim Early Booking, pentru perioade ce includ sărbători legale sau religioase în România sau în țara de destinație, alte oferte speciale; termenele sunt precizate în scris la momentul ofertării de către BOOKTRAVEL sau la momentul la care sunt aduse la cunoștință de către furnizori.

COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele personale ale turiștilor sunt necesare pentru transmiterea către companiile aeriene în vederea emiterii biletelor de avion, contabilitate, cu scop administrativ și legal, analize statistice, pentru a dezvolta și oferi servicii, pentru a facilita procedurile de securitate, de frontiera, vamale, pentru a oferi aceste date agențiilor guvernamentale, în legătura cu călătoria contractata. Este responsabilitatea Călătorului sa furnizeze corect datele sale de identificare și contact în vederea stocării și prelucrării lor, răspunzând pentru orice prejudiciu suferit de BOOKTRAVEL ca urmare a nerespectării acestei obligații.
Informațiile publicate pe website-ul BOOKTRAVEL sunt informații cu scop consultativ, furnizate de hotelurile contractate. Aceste date pot fi modificate oricând. Există posibilitatea apariției unor neconcordanțe în cazul în care hotelul nu comunică în timp util eventualele modificări intervenite în oferta sa de servicii.

Călător/ reprezentant călător
$DateFacturare_Nume $DateFacturare_Prenume

Agentia de turism organizatoare

Booktraveltm
Update cookies preferences