COMUNICAT DE PRESA - 21.12.2020

Anunt de presa privind inceperea proiectului aferent Contractului de finantare nr. M2 – 1212 din 08.12.2020 ‘Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitati prevazute in anexa nr. 2’

BOOKTRAVELTM S.R.L., cu sediul in TIMIS, localitatea RECAS, str. Calea BAZOSULUI, nr. 158A, telefon 0733943344, punct de lucru in Timis, localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 6, parter, inregistrata sub nr. J35/2083/2009 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 26169187, deruleaza, incepand cu data de 17.12.2020, proiectul “Granturi pentru capital de lucru” implementat de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) si Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului (AIMMAIPE) in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID- 19, cu completarile si modificarile ulterioare.

Proiectul se implementeaza in Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.6, parter
 
Proiectul are o valoare totala de 124562.905 lei formata din 108314.7 lei valoarea financiara nerambursabila Grant Capital de lucru si 16247.205 lei valoarea contributiei proprii echivalente a 15% din valoarea grantului neramburasabil.

Data platii ajutorului financiar: 17.12.2020

Proiectul se desfasoara pe parcursul a doua perioade :
- o perioada de implementare de maxim 180 zile calculate din momentul plaţii ajutorului financiar catre beneficiar, perioada in care beneficiarul are obligaţia efectuarii cheltuielilor si incarcarii in aplicaţie a facturilor, documentelor de plata si raportului de progres sub sancţiunea recuperarii ajutorului financiar nerambursabil;
- o perioada de 6 luni de menţinere sau suplimentare a locurilor de munca existente la momentul inscrierii precum si a activitaţii pe o perioada de minim 6 luni de la obţinerea finanţarii.
- cele doua perioade de implementare si monitorizare alcatuiesc impreuna termenul contractual de maxim 1 an, conform procedurii de implementare.
 
Rezultatele asteptate in urma implementarii proiectului: menținerea sau dupa caz, suplimentarea numarului de salariați inscrisi in cererea de finanţare, pe o perioada de cel puţin 6 luni de la data acordarii ajutorului de stat.
 
Obiectul contractului il reprezinta ajutorul de stat acordat sub forma de grant pentru capital de lucru, prin masura “Granturi pentru capital de lucru”, implementata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) si Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii si Promovarea Exportului (AIMMAIPE) in conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare
 
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact: Booktraveltm
www.booktravel.ro, office@booktravel.ro, 0733943344, Gheorghe Lazar 6, Timisoara, Romania

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României